دین و همبستگی اجتماعی با تاکید بر اندیشه های امام خمینی(ره)
35 بازدید
محل نشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی – دفتر قم
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی