تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1378 
علوم سیاسی 
باقرالعلوم(ع) قم 
 
دکترا 
1385 
علوم سیاسی 
تربیت مدرس تهران 
 
خارج